1929 Duesenberg J Dual Cowl Phaeton

1929 Duesenberg J Dual Cowl Phaeton - Photographed by Douglas Wilkinson in Salt Lake City, Utah.

1929 Duesenberg J Dual Cowl Phaeton
1929 Duesenberg J Dual Cowl Phaeton

1929 Duesenberg J Dual Cowl Phaeton Pictures

1929 Duesenberg J Dual Cowl Phaeton

1929 Duesenberg J Dual Cowl Phaeton

1929 Duesenberg J Dual Cowl Phaeton
Chassis: J558
Photo By: Douglas Wilkinson
Location: Salt Lake City, Utah

Related Pages